Regulamin

Pobytu w pokojach i domkach

WITAMY W BOJI

Regulamin

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 9:00 dnia następnego.
 2. Rezerwacja pobytu musi zostać potwierdzona wpłatą zadatku za dwie doby. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Reszta należności musi zostać uregulowana pierwszego dnia pobytu gotówką na miejscu lub przelewem na konto Właściciela.
 3. Po zakończeniu pobytu klucz od drzwi pokoju należy doręczyć Właścicielowi obiektu.
 4. Na terenie obiektu Pokoje i Domki Boja oraz posesji  zasadniczo obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. W przypadku niestosowania się przez klienta do zachowania ciszy nocnej lub zachowywania się w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania i braku reakcji na wezwanie/uwagi ze strony właściciela obiektu, klient może zostać usunięty z terenu obiektu bez możliwości dochodzenia zwrotu wniesionych uprzednio wpłat. W przypadku trudności i odmowy Właściciel może wezwać Policję. W przypadku gdy takie niewłaściwe postępowanie naraziło na uszczerbek innych klientów przebywających w obiekcie właściciel może dochodzić od klienta stosownego odszkodowania.
 5. W pokojach nie wolno używać urządzeń grzewczych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń pod rygorem kary finansowej.
 6. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy upewnić się że drzwi zostały należycie zamknięte.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialno-finansową za spowodowane przez niego (z jego winy w tym nieumyślne) i ewentualnie osoby go odwiedzające, wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia, zarówno wyposażenia i urządzeń technicznych jak i substancji budowlanej pokoi, obiektu i jego otoczenia.Klient powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Osoby niezameldowane w pensjonacie nie mogą przebywać gościnnie w pokojach bez wiedzy Własciciela. Niezgłoszenie odwiedzin spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty 100zł/h pobytu/os.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim zostawionych lub zwierząt zaparkowanych na niestrzeżonym parkingu pensjonatu ” Boja”.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez gościa pieniędzy, kosztowności lub przedmiotów wartościowych, z wyjątkiem przedmiotów pozostawionych w sejfie u Właściciela obiektu.
 11. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie obiektu jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody własciciela BOJA. Opłata za pobyt zwierzęcia ustalana jest indywidualnie. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest go pilnować oraz stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych. Psy bezwzględnie powinny być na smyczy. Właściciel psa musi posiadać aktualne świadectwo szczepień psa. W przypadku gdy pies zakłóca spokój innych klientów przebywających w obiekcie i będą oni uskarżać się na uciążliwość psa, właściciel zobowiązany jest do opanowania zaistniałej sytuacji.

POKOJE I DOMKI

Oferujemy Państwu

Przejdź do góry