Regulamin

Pobytu w pokojach i domkach

WITAMY W BOJI

Regulamin

  1. Na terenie obiektu Pokoje i Domki Boja oraz posesji  zasadniczo obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. W przypadku niestosowania się przez klienta do zachowania ciszy nocnej lub zachowywania się w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania i braku reakcji na wezwanie/uwagi ze strony właściciela obiektu, klient może zostać usunięty z terenu obiektu bez możliwości dochodzenia zwrotu wniesionych uprzednio wpłat. W przypadku trudności i odmowy pracownik może wezwać Policję.W przypadku gdy takie niewłaściwe postępowanie naraziło na uszczerbek innych klientów przebywających w obiekcie właściciel może dochodzić od klienta stosownego odszkodowania.
  2. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy upewnić się że drzwi zostały należycie zamknięte.
  3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialno-finansową za spowodowane przez niego (z jego winy w tym nieumyślne) i ewentualnie osoby go odwiedzające, wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia, zarówno wyposażenia i urządzeń technicznych jak i substancji budowlanej pokoi, obiektu i jego otoczenia.
  4. Klient powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  5. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie obiektu jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody własciciela BOJA. Opłata za pobyt psa określana jest indywidualnie. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych. Psy bezwzględnie powinny być w kagańcu i na smyczy. Właściciel psa musi posiadać aktualne świadectwo szczepień psa do okazania na wezwanie pracownika BOJA. W przypadku gdy pies zakłóca porządek, ciszę, spokój innych klientów przebywających w obiekcie będą oni uskarżać się na uciążliwość takiego psa, właściciel psa zobowiązany jest do opanowania zaistniałej sytuacji, a w przypadku gdy taka sytuacja się powtórzy, na żądanie pracownika BOJA, pies musi bezwzględnie opuścić teren obiektu. W przypadku gdy pies lub inne zwierzę jest uciążliwe i polecono jego usuniecie z obiektu klientowi nie przysługuje zwrot żadnych wpłaconych wcześniej kwot i fakt taki jest uznawany przez strony za zerwanie umowy z winy klienta (właściciela psa).

POKOJE I DOMKI

Oferujemy Państwu

Go to Top